Selecteer een pagina

RUIMTE VOOR MANNEN

vorming & toerusting | pastorale counseling

Ruimte voor mannen

Seksueel geweld en seksueel misbruik van mannen en jongens komt meer voor dan je misschien denkt. Ongeveer één op de zes mannen in Nederland heeft met een vorm ervan te maken (gehad). Dit betekent dat er in jouw directe omgeving en, bij jouw in de kerk meerdere mannen en jongens slachtoffer van zijn. Vaak vinden zij het nog moeilijker om erover te praten dan vrouwen en meisjes. Hierdoor zijn de gevolgen voor hen meestal ook ernstiger.

Ruimte voor mannen werkt binnen de kerk en zet zich in voor de pastorale ontmoeting met mannen van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden. Hoe kunt u vanuit het pastoraat veilige ruimte bieden, een betrouwbare hulpbron zijn? 
Ruimte voor mannen  gaat graag met u in gesprek.

Riny Clarijs

Mijn naam is Riny Clarijs (1962), ervaringsdeskundig jong seksueel misbruik binnen familieverband en, oprichter van Ruimte voor Mannen. Naast pastorale scholing heb ik de opleiding traumaseksuologie  gevolgd. Deze kennis en vaardigheden zet ik in ter bevordering van de pastorale ontmoeting met mannen van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden. 

Mocht u vragen hebben over Ruimte voor Mannen, een hulpvraag of anders: elders op de website vindt u alle gegevens om in contact te kunnen komen.

Vorming & toerusting

In elke kerk zijn er mannen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven. Het verhaal van seksueel misbruik is nog altijd moeilijk bespreekbaar, ook binnen de christelijke gemeenschap.

Men voelt zich in het pastoraat vaak handelingsverlegen en gaat om de problematiek heen. De kans is groot dat de pastorale ontmoeting daardoor eindigt in een “mis-moeting”.

Het bieden van veilige ruimte en, het vinden van een taal of van woorden voor het verhaal dat een plek moet krijgen in de geschiedenis van deze mannen is de eerste en belangrijkste stap op weg naar herstel. Pastoraal bezoekers kunnen door een ontmoeting van hart tot hart, het geven van oprechte aandacht, erkenning en luisterende betrokkenheid hierin ondersteunend zijn.

Pastoraal team, kerken/oudstenraad, in het kader van vorming en toerusting rondom seksueel misbruik, ga ik graag met u in gesprek over;

  • De impact en invloed van seksueel misbruik op het leven van mannelijke slachtoffers.
  • Hoe we vanuit de pastorale zorg een betrouwbare hulpbron kunnen zijn voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik.

Pastorale counseling

Naast het verzorgen van toerustingsavonden ben ik ook beschikbaar voor pastorale gesprekken over zin en betekenis van seksueel misbruik in je leven.

Het praten over het gebeurde, hoe moeilijk dat ook is, kan je helpen bij het verwerken en geven van (nieuwe) betekenis aan de ingrijpende gebeurtenissen. Al is het maar één keer om je verhaal te vertellen en te onderzoeken of het klopt wat je voelt en denkt en om vast te stellen hoe ver je bent met het verwerkingsproces. 

Mijn houding en interventies zijn gericht op het creëren van veiligheid, vertrouwen, steun en hoop. Ik geef ruimte om te praten over de meest traumatische, schaamtevolle en vaak verborgen verhalen en help om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
Dit alles kan worden samengevat in “zorg voor het verhaal in relatie tot het verhaal van God”. 
De gesprekken hebben als doel je te begeleiden en te ondersteunen in je leefsituatie.

Ruimte voor mannen is aangesloten bij de
Association Christian Counselors Nederland

 

Op vrijdag 29 september 2017 is de animatiefilm Traumaseksualiteit in première gegaan. De animatiefilm laat in twee minuten zien wat de schade en gevolgen zijn van seksueel misbruik. 

Seksueel misbruik in 21 kernwoorden

 

in het eerste moment van seksueel misbruik wordt ernstige schade aangericht als er geen aandacht voor

is dan kom je in de tussentijd en ben je wat er gebeurde in het moment vergeten maar

je leeft de schade uit in een psychische dwarslaesie en je

bent traumaseksueel na vele jaren komt op een dag de ervaring terug in je bewustzijn en moet de

verwerking beginnen dit gaat in fasen waarin je eerst het geheim moet doorbreken en

je pijnlijke ervaring onder ogen moet leren zien

en ook tegenstrijdige dilemma’s moet oplossen je moet afscheid nemen

van de verbindingen met de dader pas daarna kun je jezelf weer worden en het

trauma achter je laten met betekenis en vergeving

Moment en schade

In het moment van de eerste seksuele aanraking raak je jezelf kwijt.

Op het moment van seksueel misbruik valt het slachtoffer in delen uit elkaar. Deze verdeeldheid wordt aangebracht door de dader wiens handelen onoplosbare tegenstrijdigheden veroorzaken. Belangrijke delen van het zelf raken op de achtergrond en onbereikbaar. Omdat een onbekende nieuwe wereld opengaat die niet begrepen wordt en die zo angstaanjagend is, worden alle omgevingsfactoren met de snelheid van het licht opgeslagen in het persoonlijke bewakingssysteem. Hierdoor raakt dit systeem hyperactief en komt een slachtoffer in de misbruikstand.

Gevolgen

In de tussentijd zie je de gevolgen.
In het moment van het misbruik raak je beschadigd. Als je het niet aan iemand hebt kunnen vertellen dan begint de tussentijd.

In de tussentijd ben je je eigenlijk niet meer zo bewust van het seksueel misbruik. Je moet het weten voordat je het kan zien. Maar als je goed kijkt dan zie je dat het misbruik je leven sterk beinvloedt. Je kunt het zien in de psychische dwarslaesie waar je mee leeft. Maar niet alleen daarin. Kijk naar je seksuele leven, je bent traumaseksueel.

Traumaseksualiteit

Traumaseksualiteit is een tijdelijke seksuele identiteit met drie belangrijke kenmerken. Dat zijn de tweestrijd in de seksuele behoefte, het actief slachtofferschap en de chronische vragen rondom seksuele- en / of sekse-identiteit. Deze tijdelijke identiteit kan een leven lang duren.

De oorsprong voor traumaseksualiteit wordt gelegd in seksueel misbruik: een voor een kind schokkende seksuele ervaring. De afhankelijkheid, het machtsverschil, het leeftijdsverschil, het verschil in sociale status, het verschil in seksuele ontwikkeling en lichamelijke overmacht, maken dat de seksuele overval voor het slachtoffer eindigt in de schadelijke paradox van lustvolle onmacht en angst.

Psychische dwarslaesie

Traumaseksualiteit gaat altijd gepaard met een psychische dwarslaesie. Je weet niet dat je het bent, maar het komt langzaam in je bewustzijn.
Een psychische dwarslaesie betekent: dubbelheid, innerlijke verdeeldheid, halfheid in macht en kracht. Angst speelt een belangrijke rol bij de immer dreigende misbruikstand.

De schadelijke effecten van seksueel misbruik zie je terug in de psychische dwarslaesie. Je leeft met een scheur door je lijf en een blokkade bij je keel. De verlamming, de verstomming en de innerlijke verdeeldheid uit het misbruik zijn terug te zien in een leven met te veel angst en te veel onmacht. De verinnerlijkte macht van de dader zorgt voor aanpassend gedrag waarbij de misbruikstand steeds dreigt doordat je zelfbescherming is vertwijfelt en je agressiehantering hapert. Je gevoelsleven is deels bevroren waardoor het eigen ja / nee en de eigen behoeften niet duidelijk worden voor anderen. Het geheim heeft een blokkade bij de keel veroorzaakt.
Het lichaam is alert en toont zich in onverklaarbare
kwalen.

Misbruikstand

Seksueel misbruik dat niet verwerkt is, zorgt ervoor dat je steeds opnieuw in de misbruikstand terecht kan komen. Kenmerkend aan deze stand is, dat de energie uit het lichaam naar het hoofd trekt en de wil van iemand anders voorrang krijgt op je eigen wil.

Seksueel misbruik is een aanslag op de ziel, de gevolgen zijn zeer ernstig, de dader neemt bezit van je. Een imprint van zijn seksualiteit leeft in jou verder zonder dat hij er nog zelf bij hoeft te zijn. Seksueel misbruik is een vorm van gebondenheid, gebonden aan de dader. 

 

Verwerken

Verwerken is werk en het vraagt moed. Kan je het seksueel misbruik achter je krijgen en raak je vrij van alle negatieve gebeurtenissen in je leven? Kun je de tegenstrijdigheden en machteloosheid oplossen? Ja dat kan, verwerken is een natuurlijk proces, maar het blijft steeds steken bij een onopgeloste tegenstrijdigheid. Verwerken gaat in fasen die je zelf kunt sturen.
Doe dat wel in samenwerking met je partner of je (pastoraal) begeleider. Je kunt het hele traject namelijk niet alleen doen. Hulp vragen is nodig. Iemand leren vertrouwen en je verhaal toevertrouwen is noodzakelijk.

Je moet terug. Terug naar het moment waar alle details werden vastgelegd. Als jij zelf niet terugreist naar het moment, dan komt het moment jou opzoeken. Meestal op een onverwacht moment.

Ruimte voor mannen

Riny Clarijs
Kerkeland 18
3958 EW Amerongen

Telefoon

0622956722

Contact